aldadıcı

sif.
1. Tovlayan, yoldan çıxaran, başdan çıxaran, hiyləgər; yalan. Aldadıcı sözlər. Aldadıcı hərəkət.
2. Asanlıqla aldada bilən, zahiri görünüşü ilə adamın etimadını qazana bilən; yalançı. Zahiri görünüş aldadıcıdır. Aldadıcı ümidlər. – Zahir aldadıcı olur, deyirlər. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • boyalı — sif. 1. Boyanmış, rənglənmiş, rəngli; boya sürtülmüş. Boyalı kağız. – <Kişinin> qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsunkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar ifadə edirdi. Ç.. Dükan bazar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • firib — f. 1) aldadan, aldadıcı; 2) hiylə, kələk …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məkramiz — ə. və f. aldadıcı, həqiqi olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəzzarəfərib — ə. və f. xarici görkəmi aldadıcı olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xüd’əkar — ə. və f. aldadıcı, hiyləgər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ancaq — 1. bağl. Lakin, amma. Ancaq mən sevgilərin bu qədər aldadıcı . . olduğunu bilmirdim. M. S. O.. <Müdir:> Ancaq eşitdiyimə görə, sizin yoldaşınız Cəmili çox incidir. M. C.. 2. Zərf mənasında. Çətinliklə, zorla, gücbəla ilə. Tamaşanın üçüncü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolandırıcı — is. Adam aldatmağı özünə peşə etmiş adam; fırıldaqçı, aldadıcı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hoqqabazlıq — is. 1. Hoqqabazın (1 ci mənada) işi, sənəti; əl zirəkliyi ilə cürbəcür şeylər göstərmə. Qəhqəhə, əlçalanların qarışıq ovuc səsləri, Zeynalın əlli cürə hoqqabazlığı . . məclisi xeyli şənləndirib qızışdırdı. Ə. Ə.. // Oyunbazlıq. <Firəngiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikidilli — sif. 1. Eyni dərəcədə iki dildə danışan, məişətdə iki dildən istifadə edən. İkidilli xalq. 2. İki dildə tərtib edilmiş. İkidilli lüğətlər. 3. məc. Qeyri səmimi, ikiüzlü, aldadıcı, yalançı. Yaz günündə qar olmaz; Söyüd qalxar, bar olmaz; İkidilli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məkrli — sif. Hiyləli, hiyləgər, aldadıcı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.